Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 402
Nom: Maria Anna
Cognoms: PadrésNaixement/Bateig

Data de naixement: 21/03/1589

Lloc de naixement: Sant Feliu de Boada

Data bateig: 21/03/1589

Parròquia bateig: Sant Feliu de Boada

Noms bateig: Maria Anna