Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 40
Nom: Maria del Carmen
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 29/12/1871

Lloc de naixement: Usall (Banyoles)

Data bateig: 30/12/1871

Parròquia bateig: Sant Cristofol

Noms bateig: Maria del Carmen, Victoria, Juana