Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 396
Nom: Trinidad
Cognoms: Padrès Culubret
Pare: Francisco Padrés Sala
Mare: Enriqueta Culubret GaliNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Riudellots de la CreuMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Vila Servi