Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 394
Nom: Enriqueta
Cognoms: Hospital Padrés
Pare: Pere Hospital
Mare: Maria de la Encarnaci Padrès Culubret (21/05/1901)Matrimoni/Unió
Cònjugue: Joan