Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 39
Nom: Maria
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Fermin Padrés Amat
Mare: Magdalena Sala BusquetsNaixement/Bateig

Data de naixement: 23/06/1868

Lloc de naixement: Usall (Banyoles)

Data bateig: 23/06/1868

Parròquia bateig: San Cristofol d' Usall (Banyoles)

Noms bateig: Maria, Rosa, Catalina