Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 386
Nom: Matilde
Cognoms: Padrés Terrades
Pare: Joan Padrès Culubret
Mare: Rosa Terrades PadrosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Jofra