Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 381
Nom: David
Cognoms: Padrés Saus
Pare: Francisco Padrés Sala (27/02/1938)
Mare: Roser Saus Comajuan (10/02/1946)Naixement/Bateig

Data de naixement: 03/01/1974

Lloc de naixement: Sant Gregori