Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 38
Nom: Magdalena
Cognoms: Sala BusquetsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: OllersMatrimoni/Unió
Cònjugue: Fermin Padrés Amat