Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 379
Nom: Carmen
Cognoms: Padrés Vargas
Pare: Enrique Padrés Sala (08/01/1931)
Mare: Carmen Vargas González (14/02/1936)Naixement/Bateig

Data de naixement: 27/01/1966

Lloc de naixement: Girona