Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 372
Nom: Francisco
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Manuel Padrés Culubret (25/12/1897)
Mare: Maria Sala RosNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/02/1938

Lloc de naixement: SaltMatrimoni/Unió
Cònjugue: Roser Saus Comajuan (10/02/1946)