Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 371
Nom: Enrique
Cognoms: Padrés Sala
Pare: Manuel Padrés Culubret (25/12/1897)
Mare: Maria Sala RosNaixement/Bateig

Data de naixement: 08/01/1931

Lloc de naixement: SaltMatrimoni/Unió
Cònjugue: Carmen Vargas González (14/02/1936)Defunció/Enterrament

Data defunció: 05/11/2006