Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 364
Nom: Neus
Cognoms: Espona Padrés
Pare: Rosendo Espona Mastre
Mare: Dolores Padrés SalaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: ??