Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 359
Nom: Judit
Cognoms: Padrés Gonzalez
Pare: Jordi Padrès Bayé (10/01/1963)
Mare: Aracel.li Gonzalez Arranz (16/10/1964)Naixement/Bateig

Data de naixement: 13/11/1989

Lloc de naixement: Girona