Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 357
Nom: Cristian
Cognoms: Gonzalez Padrés
Pare: Manuel Gonzalez Nu (10/08/1957)
Mare: Carmen Padrès Bayé (17/04/1959)Naixement/Bateig

Data de naixement: 16/04/1991

Lloc de naixement: Girona