Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 35
Nom: Teresa
Cognoms: Padrés Giró
Pare: Ysidro Padrés Mitjá (28/03/1844)
Mare: Anna Giró GispertNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/07/1877

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 10/07/1877

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Teresa, Maria, RosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Esteve Angelats