Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 345
Nom: Manuel
Cognoms: Padrés Culubret
Pare: Francisco Padrés Sala
Mare: Enriqueta Culubret GaliNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/12/1897

Lloc de naixement: Riudellots de la CreuMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Sala Ros

Data: 11/11/1924
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Fallinas