Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 343
Nom: Isabel
Cognoms: Padrès Brugué
Pare: Joan Padrès Mach (18/06/1947)
Mare: Dolores Brugué Bachellí (09/07/1953)Naixement/Bateig

Data de naixement: 03/07/1979

Lloc de naixement: Banyoles