Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 340
Nom: Dolores
Cognoms: Brugué BachellíNaixement/Bateig

Data de naixement: 09/07/1953

Lloc de naixement: Sant Miquel de CampmajorMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Padrès Mach (18/06/1947)