Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 335
Nom: Narciso
Cognoms: Port Padrés
Pare: Salvador Port
Mare: Enriqueta Padrès Mach (25/10/1940)Naixement/Bateig

Data de naixement: 02/01/1969

Lloc de naixement: Cornellà de Terri