Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 334
Nom: Lluis
Cognoms: Port Padrés
Pare: Salvador Port
Mare: Enriqueta Padrès Mach (25/10/1940)Naixement/Bateig

Data de naixement: 06/07/1966

Lloc de naixement: Cornella del Terri