Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 33
Nom: Eleonor
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila ArmadáNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/05/1839

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 14/05/1839

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Cors

Noms bateig: Eleonor, Theresa, Juliana