Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 325
Nom: Jordi
Cognoms: Teixidor Serra
Pare: Jaume Teixidor Font (06/06/1950)
Mare: Montserrat Serra Padrés (06/06/1952)Naixement/Bateig

Data de naixement: 13/08/1977

Lloc de naixement: Banyoles