Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 323
Nom: Montserrat
Cognoms: Serra Padrés
Pare: Josep Serra Vidal (05/04/1926)
Mare: Teresa Padrès Mach (07/03/1927)Naixement/Bateig

Data de naixement: 06/06/1952

Lloc de naixement: BanyolesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jaume Teixidor Font (06/06/1950)