Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 321
Nom: Angel
Cognoms: BusquetsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquima Padrès Mach (11/11/1945)