Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 320
Nom: Maria
Cognoms: Padrès Angelats
Pare: Joan Padrés Trias (03/05/1961)
Mare: Josefina Angelats Morat (17/02/1962)Naixement/Bateig

Data de naixement: 14/02/1991

Lloc de naixement: Cornella del Terri