Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 317
Nom: Joan
Cognoms: Padrés Trias
Pare: Francesc Padrès Mach (07/08/1930)
Mare: Maria Trias Armada (16/01/1934)Naixement/Bateig

Data de naixement: 03/05/1961

Lloc de naixement: BeudaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josefina Angelats Morat (17/02/1962)