Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 313
Nom: Marta
Cognoms: Padrès Serra
Pare: Esteve Padrès Mach (25/07/1939)
Mare: Josefina Serra Batchellí (01/11/1944)Naixement/Bateig

Data de naixement: 28/03/1970

Lloc de naixement: BorgonyáMatrimoni/Unió
Cònjugue: Samba Keita Camara (01/01/1972)

Tipus unió: De fet