Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 312
Nom: Josefina
Cognoms: Serra BatchellíNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/11/1944

Lloc de naixement: BorgonyáMatrimoni/Unió
Cònjugue: Esteve Padrès Mach (25/07/1939)

Data: 29/05/1969
Tipus unió: Religiosa i civil

Lloc: Borgonyá