Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 31
Nom: Taresa
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila ArmadáNaixement/Bateig

Data de naixement: 04/06/1848

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 04/06/1848

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa

Noms bateig: Taresa, Margarita, GertrudisDefunció/Enterrament

Data defunció: 15/05/1849
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 16/05/1849
Lloc enterrament: Corts