Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 307
Nom: Joaquima
Cognoms: Padrès Mach
Pare: Pere Padrés Culubret (21/01/1895)
Mare: Montserrat Mach CastelláNaixement/Bateig

Data de naixement: 11/11/1945

Lloc de naixement: FallinesMatrimoni/Unió
Cònjugue: Angel Busquets