Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 300
Nom: Enriqueta
Cognoms: Culubret Gali



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Ravos del Terri



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Francisco Padrés Sala

Tipus unió: Religiosa



Defunció/Enterrament

Data defunció: 05/04/1905