Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 30
Nom: Margarita
Cognoms: Padrés Corominas
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Maria Corominas NicolauNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/05/1833

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 25/05/1833

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Corts

Noms bateig: Margarita, Teresa, Lucia