Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 3
Nom: Maria
Cognoms: Ruhi Padrés
Pare: Francisco Ruhi Oller
Mare: Mercedes Padrés ComasNaixement/Bateig

Data de naixement: 16/09/1866

Lloc de naixement: Hostalrich

Data bateig: 16/09/1866

Parròquia bateig: Hostalrich

Noms bateig: Maria, Teresa, VicentaAltres comentaris

 

BATEIG

Arxiu Diocesa Girona
data 16-09-1866 lloc Hostalrich