Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 291
Nom: Jaume
Cognoms: Padrés Vila
Pare: Joseph Padrés Serra (14/01/1809)
Mare: Teresa Vila Armadá