Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 290
Nom: Pere
Cognoms: Bassols FerrerNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Sant VicenMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarita Padrés Vila (26/11/1845)

Tipus unió: Religiosa