Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 29
Nom: Theresa
Cognoms: Padrés Corominas
Pare: Andreu Padrés Serra (24/03/1807)
Mare: Maria Corominas NicolauNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/12/1831

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 26/12/1831

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Corts

Noms bateig: Theresa, Margarita, RosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcis Camps Soler

Data: 12/02/1859
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts