Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 288
Nom: Lourdes
Cognoms: Angelats Padrés
Pare: Esteve Angelats
Mare: Teresa Padrés Giró (09/07/1877)Naixement/Bateig

Data de naixement: 00/00/1928Matrimoni/Unió
Cònjugue: Miquel Turró Pla

Tipus unió: ReligiosaAltres comentaris

Va morir als 71 anys.Defunció/Enterrament

Data defunció: 23/01/1989
Data enterrament: 23/01/1989
Lloc enterrament: Banyoles