Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 286
Nom: Pere
Cognoms: Angelats Padrés
Pare: Esteve Angelats
Mare: Teresa Padrés Giró (09/07/1877)Matrimoni/Unió
Cònjugue: Rosa Turró Terradelles (00/00/1916)

Tipus unió: Religiosa