Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 285
Nom: Margarida
Cognoms: Padrés Giró
Sobrenom: Margarita Padrés Giró
Pare: Ysidro Padrés Mitjá (28/03/1844)
Mare: Anna Giró GispertNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/11/1871

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 14/11/1871

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa BAsilisa de Cors

Noms bateig: Margarita, Maria, Eularia