Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 284
Nom: Lidia
Cognoms: Padrès Medina
Pare: Joaquim Padrès Ferrer
Mare: Caterina Medina Cachinero (02/06/1953)Naixement/Bateig

Data de naixement: 23/12/1984

Lloc de naixement: Banyoles