Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 282
Nom: Pau
Cognoms: Padrès Medina
Pare: Joaquim Padrès Ferrer
Mare: Caterina Medina Cachinero (02/06/1953)Naixement/Bateig

Data de naixement: 12/03/1978

Lloc de naixement: Banyoles