Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 28
Nom: Theresa
Cognoms: Padrés Cerviá
Pare: Pere Joan Padres Nicolau
Mare: Theresa Cervia VilarNaixement/Bateig

Data de naixement: 23/05/1759

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 24/05/1759

Parròquia bateig: Sant Julia i Santa Basilisa de Corts

Oficiant bateig: Miquel Burch

Noms bateig: Theresa, Maria Anna, Magdalena

Padrí: Salvi Cerviá La Mota

Padrina: Theresa Coll Armadá