Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 276
Nom: Esteve
Cognoms: Padrés Comas
Pare: Pere Padrés Giró (11/01/1880)
Mare: Joaquima Comas Masó (04/05/1880)Naixement/Bateig

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Marina Ferrer Ros (21/08/1913)Altres comentaris

De professió Flequer