Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 274
Nom: Joaquim
Cognoms: Padrès Ferrer
Pare: Esteve Padrés Comas
Mare: Marina Ferrer Ros (21/08/1913)Matrimoni/Unió
Cònjugue: Caterina Medina Cachinero (02/06/1953)