Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 271
Nom: Joan
Cognoms: Teixidor Soler



Naixement/Bateig

Data de naixement: 03/05/1926

Lloc de naixement: Sant Miquel de Campmajor



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Teresa Padrès Ferrer (04/06/1935)