Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 27
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Cerviá
Pare: Pere Joan Padres Nicolau
Mare: Theresa Cervia VilarNaixement/Bateig

Data de naixement: 18/02/1761

Lloc de naixement: Corts

Data bateig: 19/02/1761

Parròquia bateig: Sant Juliá i Santa Basilisa de Cors

Oficiant bateig: Miquel Burch

Noms bateig: Magdalena, Theresa, FranciscaDefunció/Enterrament

Data defunció: 19/07/1761
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 20/07/1761
Lloc enterrament: Corts