Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 265
Nom: Francesc
Cognoms: Vila BoixoNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/07/1958Matrimoni/Unió
Cònjugue: Ma Dolors Massanes Padrés (29/01/1961)