Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 263
Nom: Rafael
Cognoms: Massanes XargayNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/05/1930Matrimoni/Unió
Cònjugue: Teresa Padrés Saballs (12/01/1936)

Data: 01/11/1956
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts