Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 262
Nom: Teresa
Cognoms: Padrés Saballs
Sobrenom: Tresina
Pare: Joan Padrés Comas (20/05/1909)
Mare: Joaquima Saballs Vinardell (13/07/1915)Naixement/Bateig

Data de naixement: 12/01/1936

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Rafael Massanes Xargay (02/05/1930)

Data: 01/11/1956
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Corts