Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 260
Nom: Joan
Cognoms: Padrés Comas
Pare: Pere Padrés Giró (11/01/1880)
Mare: Joaquima Comas Masó (04/05/1880)Naixement/Bateig

Data de naixement: 20/05/1909

Lloc de naixement: CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joaquima Saballs Vinardell (13/07/1915)Defunció/Enterrament

Data defunció: 09/05/1991
Lloc defunció: Corts
Data enterrament: 09/05/1991
Lloc enterrament: Corts